pneumatofora

Katolicka

Odnowa w Duchu Świętym

diecezji opolskiej

Wspólnota liczy sobie już ponad 20 lat. Przed kilku latu rozeznaliśmy, iż Bóg wzywa nas do podjęcia posługi miłosierdzia. Dla potrzeb realizacji tej posługi zaadaptowaliśmy i remontujemy stary budynek parafialny, który stał się tzw. „Domem Miłosierdzia”. Nasze spotkania zasadniczo odbywają się w tym domu. W każdy poniedziałek w godz. 19:00-21:00 ma miejsce Adoracji Najświętszego Sakramentu w ciszy. W drugi piątek miesiąca organizujemy Wieczór Uwielbienia. Nasze spotkania gromadzą ok. 40 osób.

zachód słońca