pneumatofora

Katolicka

Odnowa w Duchu Świętym

diecezji opolskiej

Koordynacja ogólnopolska Katolickiej Odnowy w Duchu Świętym

KZK – Krajowy Zespół Koordynatorów


ks. Bp. Andrzej Przybylski

Jerzy Malisiewicz oraz ks. Artur Potrapeluk


KZK nie sprawuje władzy w Odnowie w Duchu Świętym, jest natomiast znakiem jedności polskich wspólnot. Zespół zbiera informacje dotyczące Odnowy, koordynuje ogólnopolskie inicjatywy Odnowy w Duchu Świętym, utrzymuje kontakty z Odnową w innych krajach, deleguje również przedstawicieli na międzynarodowe spotkania ruchu charyzmatycznego. W skład Krajowego Zespołu Koordynatorów wchodzi dwóch koordynatorów Odnowy z każdej diecezji (mianowany przez biskupa kapłan oraz wybrany świecki), a także przedstawiciele dzieł Odnowy, m.in. wydawnictw i czasopism. Na czele Zespołu stoi przewodniczący (od 2019 r. ks. Artur Potrapeluk) i wiceprzewodniczący (od 2019 r. Jerzy Malisiewicz), a organem wykonawczym jest kilkuosobowa Rada. Spotkania pod przewodnictwem krajowego duszpasterza Odnowy, bpa Andrzeja Przybylskiego odbywają się 2-3 razy w roku. Wspólnoty Odnowy w Duchu Świętym działają niezależnie, podlegając w sensie prawnym biskupowi miejsca.


Koordynacja diecezjalna Katolickiej Odnowy w Duchu Świętym
Wzorem Koordynacji ogólnopolskiej Odnowa w Duchu Świętym diecezji opolskiej ma również swoje struktury, które kształtują się następująco:
Duchowy Koordynator mianowany dekretem Biskupa oraz świecki koordynator wybrany w głosowaniu spośród liderów wspólnot tworzących Zespół Pastoralny Odnowy w Duchu Świętym Diecezji Opolskiej.
Kadencja oraz regulamin wyboru koordynatora świeckiego określa Statut Odnowy w Duchu Świętym Diecezji Opolskiej zatwierdzony przez Biskupa Ordynariusza Andrzeja Czaję.
Obowiązki Duchowego Koordynatora Odnowy pełni ks. Artur Kasprzycki, natomiast świeckim koordynatorem jest Jacek Nakonieczny.

zachód słońca