pneumatofora

Katolicka

Odnowa w Duchu Świętym

diecezji opolskiej

Tożsamość: jesteśmy Katolicką grupą modlitewną,otwartą na osoby różnego stanu i wieku, która otrzymała wielki dar od Boga i powstała z woli Ducha Świętego.
Na modlitwie dostaliśmy słowo poznania co do nazwy z ks. Ap 21. ,,Nowa Jerozolima” i obietnicę, że będzie Bogiem z nami, ta więź trwa już ponad 40 lat! T
rwamy w łączności z diecezjalną, jak i ogólnopolską Odnową w Duchu Świętym.

Misja: Chcemy być naśladowcami naszego Pana i Mistrza, poznawać Go i kochać, uczyć się od Niego przyjaźni z Bogiem i ludźmi.

Cele
1. Uwielbienie Jezusa Chrystusa. Ta forma modlitwy pozwala nam żyć w radości dziecka Bożego.
2.Ewangelizacja - doświadczyliśmy Bożej miłości i pragniemy dzielić się nią ze wszystkimi,poprzez inicjatywy ewangelizacyjne,szczególnie Seminarium odnowy życia, zaangażowanie w parafii.
3.Świadczenie uczynków miłosierdzia w posłudze modlitwą wstawienniczą i modlitwą o uwolnienie wg Neala Lozano.

Wizja Pragniemy, by wszyscy ludzie naszego miasta i okolic przeżyli odnowienie sakramentu chrztu świętego i bierzmowania i zaczęli żyć pełnią życia w Chrystusie.

Miejsce spotkań: parafia Piotra i Pawła w Opolu w każdą środę o 19.30 bądź w kościele, bądź w Wieczerniku(sala pod kościołem). Pierwsze środy miesiąca msza św.
Po niej uwielbienie, w pozostałe środy formacja Słowem Bożym, modlitwa, dzielenie się niebem i chlebem.

zachód słońca