pneumatofora

Katolicka

Odnowa w Duchu Świętym

diecezji opolskiej

Nasza Wspólnota 'Emmanuel' powstała w 2010 roku z głębokiej potrzeby grupy ludzi przy Ozimeckim kościele. Ludzie ci zapragnęli regularnie spotykać się razem, by uwielbiać Boga i głosić Dobrą Nowinę o Jezusie na różne sposoby: poprzez Eucharystię, adorację, uwielbienie, posługę modlitwą wstawienniczą i głoszenie Bożego Słowa. Przyjęliśmy nazwę „Emmanuel' (Bóg z nami), która do tej pory prowadzi nas do tego, by doświadczać obecności Boga wiernie stawając przed Nim w radości i uwielbieniu, zgodnie z biblijną obietnicą: „Bo gdzie są dwaj albo trzej zebrani w Imię Moje, tam jestem pośród nich' (Mt 18,20). Spotykamy się w każdy wtorek o godz. 19:00 (jesień, zima) lub godz. 20:00 (wiosna, lato) po wieczornej Mszy św. parafialnej. Na spotkaniu wspólnie się modlimy. Raz w miesiącu (pierwszy wtorek miesiąca) przeżywamy wspólnotową Eucharystię połączoną z Wieczorem Uwielbienia.

zachód słońca