pneumatofora

Katolicka

Odnowa w Duchu Świętym

diecezji opolskiej

Wspólnota powstała przy Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Krośnicy. Grupa ludzi chcących „czegoś więcej”. Od 2013 roku corocznie organizowane są nabożeństwa dla rodzin w naszej parafii - zaproszeni goście głosili Słowo, które celnie trafiało do licznie uczestniczących parafian w nabożeństwie.
W 2018r. (19.10-14.12) ok.60 parafian uczestniczyło w Seminarium Odnowy Wiary - które prowadził ks. Mateusz Buczma. Po odbytym seminarium grupa ok. 30 osób regularnie spotyka się na spotkaniach modlitewno-formacyjnych.
Obecnie jesteśmy na etapie rozeznawania charyzmatu naszej grupy. Wierzymy, że Duch Święty razem z animatorami oraz ks. proboszczem przyciągnie jeszcze więcej rodzin oraz młodych naszej parafii.

29 kwietnia 2020 roku na zaproszenie księdza Proboszcza i animatorów nasza Wspólnota gościła koordynatorów Katolickiej Odnowy w Duchu Świętym Diecezji Opolskiej. Celem tego spotkania było przede wszystkim spotkanie przy eucharystycznym stole jak również modlitwa uwielbienia, która to zapoczątkowała nasze przyłączenie się do Diecezjalnych Struktur Katolickiej Odnowy w Duchu Świętym

zachód słońca