pneumatofora

Katolicka

Odnowa w Duchu Świętym

diecezji opolskiej

Modlitwa Wstawiennicza

Modlitw Wstawiennicza nie polega na opanowaniu jakiejś techniki czy wyuczenia się jakiś formuł. To Jezus uzdrawia, nie my! Jezus w mocy Ducha Świętego! Uzdrawia w takim czasie i w taki sposób, w jaki On sam chce. Możemy tylko prosić, by w swoim nieskończonym miłosierdziu błogosławił ludzi uzdrawiającym dotykiem miłości. Nasze zadanie to nieść współczucie dla chorych i tych którzy się źle mają i wierzyć w słowa Jezusa. A On chce tylko jednego a temu w pokorze uznali, jak bardzo Go potrzebujemy, i ufali Mu. Nasza ufność opiera się na miłości Jezusa, który nas kocha i przychodzi z pomocą naszej słabości, dając nam moc Ducha Świętego, moc słowa, by narodzić na nowo do życia w Duchu Świętym, wyzwolić z wszelkiej niewoli i uzdrowić ich wnętrze. On wykorzysta nasze słowa, by dosięgnąć ludzkich serc, nasze oczy, by wyraziły miłosierdzie i nasze ręce: „Na chorych ręce kłaść będą, i ci odzyskają zdrowie” (Mk 16, 18) To ostatni rozkaz Jezusa.
W naszej diecezji we Wspólnotach Katolickiej Odnowy w Duchu Świętym chcemy być posłuszni Jezusowi i starać się najgorliwiej jak to tylko możliwe wypełnić Jego rozkaz modlitwy za tych, którzy mają się źle i potrzebują współczucia oraz naszej modlitwy. Dlatego przygotowujemy do tej posługi osoby, które mają być „wstawiennikami” poprzez ciągłą formację oraz różnego rodzaju warsztaty. W większości naszych Wspólnot istnieją tzw. Diakonie Modlitwy Wstawienniczej, które podejmują modlitwę za tych, którzy jej potrzebują.
Osobami odpowiedzialnymi za funkcjonowanie Diakoni Modlitwy Wstawienniczej we Wspólnotach są wybrani przez Kapłana opiekuna Wspólnoty oraz Lidera – animatorzy. Natomiast za formację „wstawiennikow” odpowiadają Koordynatorzy Diecezjalni, ks. Artur Kasprzycki i Jacek Nakonieczny.

zachód słońca