pneumatofora

Katolicka

Odnowa w Duchu Świętym

diecezji opolskiej

Nasza wspólnota spotyka się od przeszło 20 lat. Nazwą odwołuje się do wydarzenia Pięćdziesiątnicy, kiedy to na Maryję i Apostołów zgromadzonych razem w Wieczerniku zstąpił Duch Święty. My chcemy podobnie otwierać się na obecność i działanie Ducha. Nasze spotkania są we czwartki wieczorem. Dwukrotnie mają one charakter spotkania w salce. W drugi czwartek przeżywamy wspólnotową Eucharystię, a po niej adorację Najświętszego Sakramentu. W ostatni czwartek miesiąca również jest adoracja. Przy naszej wspólnocie rozwija się posługa modlitwy wstawienniczej. Poza tym służymy w naszej parafii modląc się w diakonii cichej modlitwy wstawienniczej, w szpitalu odmawiamy koronkę do Bożego Miłosierdzia, a przed Eucharystią parafialną prowadzimy różaniec. Osoby z naszej wspólnoty poszczą również w intencji księży.

zachód słońca