pneumatofora

Katolicka

Odnowa w Duchu Świętym

diecezji opolskiej

Pierwsze spotkanie naszej wspólnoty miało miejsce 1 maja 1981 roku. Wówczas po Seminarium Odnowy Wiary grupa osób zapragnęła spotykać się na modlitwie uwielbienia. Tak zrodziła się Niepokalana. W pewnych okresach w ramach spotkań gromadziło się nawet do 50 osób. W chwili, gdy z naszej grupy wyłoniły się nowe wspólnoty liczba członków zmalała. Obecnie jest to ok. 10-15 osób. Zazwyczaj gromadzimy się w parafialnej salce na uwielbieniu, rozważaniu Bożego słowa, a jeśli trzeba, to posługujemy również modlitwą wstawienniczą.

zachód słońca