pneumatofora

Katolicka

Odnowa w Duchu Świętym

diecezji opolskiej

Pewnego wieczoru kilkoro ludzi, wśród nich siostra zakonna, pragnąc trwać w uwielbieniu Jezusa przyjętego w Eucharystii, spotkało się z ks. Waldemarem Chudalą na modlitwie i wywyższało Pana za Jego wielkie dzieła. Była to końcówka maja 1993 roku, w okolicach Święta Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny; zatem nowo powstała grupka przyjęła nazwę „Magnificat”, hymnu który Maryja wyśpiewała u św. Elżbiety. Trwali oni na cotygodniowych spotkaniach modlitewnych, umiłowaniu Pisma Świętego i pragnieniu świadczenia o Chrystusie w swoich środowiskach. Grupa rozrosła się i spotyka bez przerwy już ponad 25 lat. W ciągu tego czasu przeżywała fale wzrostu i spadku liczebnego. Obecnie około trzydziestu osób w różnym wieku. Na spotkaniach modlimy się, śpiewamy pieśni uwielbienia, rozważamy Słowo Boże przypadające na najbliższą niedzielę, słuchamy konferencji formacyjnej. Raz w miesiącu mamy wspólnotową Eucharystię. To głębokie spotkanie z Panem pobudza nas do apostolstwa w swym otoczeniu. Podejmujemy się wielu posług: prowadzenia nabożeństw w parafii i dekanacie, służba w raciborskim więzieniu, organizowania seminariów Odnowy Wiary, służby podczas mszy z modlitwą o uzdrowienie w Opolu, wywieszania plakatu na kościele – ewangelizacja wizualna, prowadzenia Kursów Alfa w parafii, raciborskim zakładzie karnym i pobliskich miejscowościach. W ciągu ostatnich dwóch lat angażujemy się w posługę przy rejonowych comiesięcznych Spotkaniach Rodzinnych. Naszym obecnym opiekunem jest ks. Andrzej Przybyła, proboszcz parafii Samborowice, a jednocześnie kapelan raciborskiego więzienia. Spotkania odbywają się we wtorki o godz. 19.30 w auli Domu Katechetycznego przy parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny.

zachód słońca