pneumatofora

Katolicka

Odnowa w Duchu Świętym

diecezji opolskiej

Seminarium Uzdrowienia Wewnętrznego jest to kolejny etap formacji we wspólnocie. Trwa ono zazwyczaj ok. 9-12 tygodni. SUW jest przeznaczone dla osób, które już formują się we wspólnocie i przeżyły Rekolekcje Ewangelizacyjne Odnowy w Duchu Świętym (REO), Seminarium Odnowy Wiary (SOW) lub inne rekolekcje kerygmatyczne np. kurs Filip/kurs Nowe Życie!!!
Zapraszamy do postawienia kolejnego kroku wiary, jakim jest wejście na drogę uzdrowienia. Czas pandemii i izolacji nie musi być czasem smutku, znudzenia czy stagnacji, wręcz przeciwnie! Możemy wykorzystać go na pracę nad swoim sercem, by nauczyć się jak współpracować z łaską w nas samych.

Pamiętajmy, że Seminarium Uzdrowienia Wewnętrznego nie jest żadnym rodzajem terapii (nie opiera się na technikach), nie jest też zbiorem obrzędów magiczno – religijnych, i co najważniejsze, nie dopuszcza przedmiotowego traktowania ani człowieka, ani tym bardziej Boga. Fundamentem tych rekolekcji jest objawiona przez Jezusa prawda, że Bóg sam przychodzi do człowieka, aby go zbawić. Dlatego uzdrowienie dokonuje się przez nasze osobiste spotkanie z Bogiem i podobnie jak spotkanie z każdą osobą, to także wymaga od nas: poświęcenia CZASU, uważnego SŁUCHANIA i szczerej ODPOWIEDZI.


TEMATY SPOTKAŃ

Tydzień 1.
Jezus mój Zbawca i Pan. Czym jest uzdrowienie? - 27.04.2020
- s. Tomasza Potrzebowska CSC
Zaufaj Jezusowi. Przyjdź do swojego Zbawcy i powierz swoje życie Jego Miłosierdziu Podejmij decyzję o współpracy z łaską Ducha Świętego. Proś o wytrwałość i moc zaangażowania się w proces uzdrawiania


Tydzień 2.
Przebaczenie, jako warunek otwarcia się na łaskę uzdrowienia - 4.05.2020
- ks. Krzysztof Krzaczek

Podejmij decyzję przebaczenia i proś o moc do stałego przebaczania (postawę)

Tydzień 3.
Uzdrowienie wszystkich etapów życia - 11.05.2020
- o. Piotr Krawczyk OFMCap

Zaproś Jezusa do swojej przeszłości. Proś o uzdrowienie ran z przeszłości

Tydzień 4.
Walka duchowa o wolność wewnętrzną. Zagrożenia duchowe - 18.05.2020
- Ks. Dawid Perlik - koordynator diec. bydgoskiej

Poznaj prawdę o pokusach, które cię zwodzą wizjami „uszczęśliwienia przez…”.
Proś Ducha Świętego o uwolnienie od zła.

Tydzień 5.
Walka duchowa o prawe sumienie. Ludzkie dekalogi - 25.05.2020
Poznaj prawdę o deformacji Twego sumienia. Proś Ducha Świętego o uwolnienie od fałszu, by kierować się prawdą Bożą objawioną, Ewangelią.

Tydzień 6.
Walka duchowa o pokój wewnętrzny. Lęki

Przyjmij Pokój Jezusa w miejsce lęków. Proś Ducha Świętego o dar męstwa i mądrości.

Tydzień 7.
Walka duchowa o prawdę. Emocje

Wybierz prawdę, którą objawia Ci Jezus. Przyjmij błogosławieństwo w miejsce oskarżeń.

Tydzień 8.
Akceptacja siebie i własnej historii życia

Zobacz w historii swojego życia obecność Boga, który we wszystkim działa dla Twojego dobra bo zawsze Cię kocha i zaprasza do Siebie.

Tydzień 9.
Przyjęcie odpowiedzialności za swoje życie

Zobacz swoje dalsze życie w perspektywie wieczności i podejmij współpracę z Duchem Świętym, aby przynosić owoce duchowe.

Tydzień 10.
Modlitwa o uzdrowienie

Bóg nazwał nas swoimi dziećmi i rzeczywiście nimi jesteśmy ale jeszcze się nie okazało kim będziemy. Mamy być do Niego podobni – święci, błogosławieni czyli szczęśliwi na zawsze!

Tydzień 11.
Świadectwa

zachód słońca