pneumatofora

Katolicka

Odnowa w Duchu Świętym

diecezji opolskiej

Nasze spotkania odbywają się w schemacie – Uwielbienie- Eucharystia -Formacja-Agapa.

Wspólnota liczy sobie już ponad 30 lat. Przed kilku latu rozeznaliśmy, iż Bóg wzywa nas do podjęcia posługi miłosierdzia, a obecnie również do posługi z młodzieżą i dziećmi. Opiekujemy się naszym Domem, gdzie pomagamy w funkcjonowaniu tego dzieła, posługujemy tam również modlitwą wstawienniczą. Jako stałe działania które organizujemy wspólnotowo należy wymienić comiesięczna modlitwa w Sztafecie różańcowej, drugi piątek miesiąca Wieczór Uwielbienia. Nasza Wspólnota liczy 35 osób.

zachód słońca