pneumatofora

Katolicka

Odnowa w Duchu Świętym

diecezji opolskiej

Szkoła Animatora

DIECEZJALNA SZKOŁA ANIMATORA

„Jeden drugiego brzemiona noście i tak wypełnicie prawo Chrystusowe” Ga 6, 2

Wprowadzenie

Diecezjalna Szkoła Animatora (DSA) powstaje w środowisku Katolickiej Odnowy w Duchu Świętym diecezji opolskiej, a więc zasadniczo przeznaczona jest dla formacji animatorów grup i wspólnot Odnowy zrzeszonych w koordynacji opolskiej. Z uwagi jednak na uniwersalny zakres tematyczny szkoły, jest ona otwarta także na formację do posługi w innych wspólnotach szeroko rozumianego nurtu charyzmatycznego.

Do szkoły może się zgłosić każdy chętny kandydat na animatora lub animator będący już w posłudze, który rozezna u siebie taką potrzebę. Uwaga!!! Osoby zainteresowane uczestnictwem w szkole zapisują się na pierwszym spotkaniu.

Od zgłoszonych osób wymagany jest następujący poziom przygotowania ogólnego:

 • Podstawowa formacja chrześcijańska, a więc znajomość prawd wiary oraz doświadczenie życia tą wiarą w relacji z Jezusem Chrystusem w Jego Kościele.
 • Otwartość na innych ludzi, która – poprzez postawę pełnego szacunku słuchania innych oraz szczerego dzielenia się z nimi swoim własnym doświadczeniem – daje szansę na wzajemne ubogacanie się i rozwój.
 • Wewnętrzne przekonanie o tym, że Bóg zaprasza mnie do podjęcia animatorskiej służby dla innych ludzi.

Celem DSA jest przygotowanie zgłoszonych osób do bardziej świadomego przeżywania swojej relacji z Jezusem Chrystusem, a poprzez to do właściwego rozeznawania swej misji w Kościele i kształtowania postawy aktywnego podjęcia tej misji w trosce o siebie oraz innych.

DSA przewidziana jest jako twór dynamiczny, a więc oprócz przekazu podstawowych treści teoretycznych, będzie stymulowana zajęciami warsztatowymi, których przebieg w dużej mierze uzależniony będzie od poziomu przygotowania i zaangażowania uczestników szkoły. W planie zajęć przewidziane są również pewne zadania do indywidualnego lub wspólnotowego wykonania pomiędzy kolejnymi zjazdami.

Szkoła nie kończy się żadnym formalnym dyplomem czy certyfikatem. Lepsza jakość posługi i większa satysfakcja z bycia animatorem niech będzie wystarczającą motywację dla podjęcia trudu formacyjnego, bo przecież „słudzy nieużyteczni jesteśmy; wykonaliśmy to, co powinniśmy wykonać” (Łk 17, 10).

Tematyka spotkań

Na etapie projektowym DSA przyjęto następujący układ tematyczny, przy czym organizatorzy zastrzegają sobie prawo do korekty tego układu w miarę zgłaszanych przez uczestników potrzeb (panel dyskusyjny!):

 1. Kim jest animator?
  1. Wykład: Animator idealny – misja, sylwetka, wyzwania i rozwój.
  2. Warsztat: Ankieta na start: „Ja w posłudze?” + samoocena
  3. Panel dyskusyjny: Czy szkoła animatora jest mi potrzebna?
 2. Znam siebie.
  1. Wykład: Moje wnętrze, osobowość, charakter, uczucia i dojrzałość.
  2. Warsztat: Ja w relacjach osobowych – sztuka komunikacji.
 3. Doświadczam Boga.
  1. Wykład: Ja wobec kerygmatu. Prawa życia duchowego.
  2. Warsztat: Głoszenie kerygmatu i dawanie świadectwa.
 4. Słyszę Boga.
  1. Wykład: Pismo Święte drogowskazem mojego życia.
  2. Warsztat: Przygotowanie i poprowadzenie grupy dzielenia.
 5. Rozmawiam z Bogiem.
  1. Wykład: Typy, formy, metody modlitwy osobistej i wspólnotowej.
  2. Warsztat: Modlitwa uwielbienia. Modlitwa wstawiennicza.
 6. Trwam w Bogu.
  1. Wykład: Żyję sakramentami i nauczaniem Kościoła.
  2. Warsztat: Zaangażowanie w liturgię – czytanie, psalm, modlitwa wiernych…
 7. Współpracuję z Bogiem.
  1. Wykład: Charyzmaty i posługi. Sztuka rozeznawania, przyjęcia i rozwoju darów duchowych.
  2. Warsztat: Mój charyzmat? – próba rozeznania Bożej woli.
 8. Jestem odpowiedzialny przed Bogiem.
  1. Wykład: Walka o siebie siłą wspólnoty – problem walki duchowej.
  2. Warsztat: Widzieć, rozumieć i działać – współpraca z liderem.
 9. Otwieram na Boga.
  1. Wykład: Istota Ewangelizacji w dzisiejszym świecie.
  2. Warsztat: Ewangelizacja bezpośrednia – okazja, która jest szansą.
 10. Jestem posłany przez Boga.
  1. Wykład: Czynić uczniów – misja ewangelizatora.
  2. Warsztat: Ankieta na koniec: „Ja w posłudze?” + samoocena
  3. Panel dyskusyjny: Szkoła animatora – plusy i minusy.
zachód słońca