pneumatofora

Katolicka

Odnowa w Duchu Świętym

diecezji opolskiej

Dom Miłosierdzia to miejsce stałej posługi modlitwą uwolnienia według modelu pięciu kluczy, opracowanego i opisanego przez Neala Lozano w książce pt. Modlitwa uwolnienia. Jest to model posługi przeznaczony głównie dla osób świeckich, zgodny z wytycznymi Komisji Doktrynalnej ICCRS (Międzynarodowych Służb Katolickiej Odnowy Charyzmatycznej) zatwierdzonymi przez Watykańską Kongregację Doktryny Wiary. W Polsce został wprowadzony za pośrednictwem ojców jezuitów oraz Centrum Mocni w Duchu. Domy Miłosierdzia istnieją w Polsce od 2012 roku w kilkunastu różnych miejscach, kilka nowych jest w trakcie tworzenia. Z modlitwy uwolnienia według modelu 5 kluczy skorzystały już w Polsce tysiące osób, które dzięki niej odzyskały sens życia, poczucie bezpieczeństwa, wiarę w sens swoich wyborów, wiarę w siebie, poczuły siłę głębokiego przebaczenia sobie i innym, a przede wszystkim uwalniającej siły błogosławieństwa Ojca. Dla wielu – pierwszego, jakiego w życiu doświadczyły.

Modlitwa uwolnienia to posługa skierowana do osób, które nie radzą sobie z codziennością, czują się zagubione w życiu wiary lub potrzebują pomocy w walce duchowej. Skupia się ona przede wszystkim na uważnym wysłuchaniu historii osoby, która prosi o modlitwę, aby na tej podstawie pomóc jej odpowiedzieć na dobrą nowinę Ewangelii w konkretnych okolicznościach swojego życia na mocy osobistej decyzji i w autorytecie Jezusa Chrystusa.

Model 5 kluczy oparty jest o zasady znane i zalecane w Kościele od początku jego istnienia, jednak w taki sposób używane są dzięki praktyce Neala Lozano. Modląc się o uwolnienie i uzdrowienie zaproponował kilka kroków, dzięki którym tego typu modlitwa jest najskuteczniejsza: wyznanie wiary, że to Jezus uwalnia i uzdrawia; przebaczenie; wyrzeczenie się kłamstw i duchów, którym często nieświadomie pozwalamy mieć wpływ na nasze życie, złamanie ich mocy, przyjęcie błogosławieństwa Ojca.

Pięć kluczy to logicznie poukładana droga do celu. Obejmuje ona kolejne kroki:

Klucz 1. Wiara i nawrócenie. Nawrócenie polega na zmianie myślenia, która prowadzi do przemiany życia. Odwracamy się od grzechu poprzez wyrażenie żalu, przeproszenie Boga za to, czym Go zraniliśmy i czym zamykaliśmy się na Niego, oraz poddanie się Jego miłosierdziu i panowaniu w naszym życiu.

Klucz 2. Przebaczenie. Na podstawie rozmowy (która już jest modlitwą) wypowiadamy słowa przebaczenia konkretnym osobom, także sobie. Gdy przebaczamy, spadają z nas więzy goryczy i urazy.

Klucz 3. Wyrzeczenie się złych duchów. Każdy nasz grzech jest odwróceniem się od Boga i Jego miłości, a jednocześnie stanięciem po stronie nieprzyjaciela, szatana, który traktuje nasze grzechy jako zaproszenie. Wyrzeczenie się złych duchów oznacza zerwanie z nimi współpracy, odebranie im prawa do nękania nas, cofnięcie przyzwolenia na ich działanie, podszepty i zwodzenie w naszym życiu.

Klucz 4. Złamanie mocy złych duchów. Osoba posługująca staje w autorytecie Jezusa i łamie moc duchów, których się wyrzekliśmy. Każdy chrześcijanin został włączony na mocy chrztu w śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Nosimy na sobie znamię przynależności do Niego, które pozwala nam sprzeciwiać się działaniu nieprzyjaciela w Jego imię.

Klucz 5. Błogosławieństwo Ojca. Bóg pragnie mówić do naszego serca i objawiać nam, że jest naszym Ojcem. Pragnie umocnić w nas świadomość tego, jaka jest nasza tożsamość, cel i przeznaczenie. Potrzebujemy błogosławieństwa, które jest jak chleb na drogę życia – są to słowa, które dodają nam wiary i uzdalniają nas do życia w wolności, jako dzieci światłości, którymi jesteśmy.

Domy Miłosierdzia tworzą ogólnopolską sieć oficjalnych miejsc posługi modlitwą uwolnienia wg modelu pięciu kluczy. Wszystkie działające Domy Miłosierdzia tworzące Przymierze Domów Miłosierdzia w Polsce znajdują się na: https://dom.jezuici.pl/domy_milosierdzia/

Domy Miłosierdzia w Diecezji Opolskiej zostały erygowane Dekretem Biskupa Pomocniczego Diecezji Opolskiej Waldemara Musioła Nr 78/2023/A/KNC-K z dnia 26.08.2023 r. Znajdują się one:

Dom Miłosierdzia Kluczbork – Parafia NSPJ w Kluczborku

Dom Miłosierdzia Opole – Parafia św. Piotra i Pawła w Opolu

Dom Miłosierdzia Nysa – Parafia Matki Bożej Bolesnej w Nysie

Każda z osób, która posługuje modlitwą uwolnienia w Domach Miłosierdzia Diecezji Opolskiej otrzymała misję kanoniczną do pełnienia tej posługi.

Jak się zapisać na modlitwę?

Jeżeli potrzebujesz skorzystać z modlitwy uwolnienia i mieszkasz w pobliżu któregoś z Domów Miłosierdzia, to poniżej znajdziesz adres e-mail lub nr telefonu kontaktowego.

Na modlitwę możesz zgłosić się pisząc na adres e-mail: dmdiecezjaopolska@gmail.com

lub dzwoniąc do osoby odpowiedzialnej za posługę modlitwy w danym Domu Miłosierdzia:

Dom Miłosierdzia Kluczbork +48 600 604 109 – Anna

Dom Miłosierdzia Opole + 48 605 955 173 – Hanna

Dom Miłosierdzia Nysa +48 508 394 038 – Joanna

zachód słońca