pneumatofora

Katolicka

Odnowa w Duchu Świętym

diecezji opolskiej

Powstanie Grupy Katolickiej Odnowy w Duchu Św. w Tułowicach sięga maja roku 1993, chociaż pierwsze kontakty z Odnową ludzi z Tułowic zaczęły się już wcześniej w kościele p.w. Matki Bożej Bolesnej w Nysie, z tamtejszą wspólnotą Miriam u oo. Werbistów, dzięki przychylności ówczesnego ks. proboszcza o. Mariana Faliszka. W lutym 1993 roku odbywały się w Tułowicach rekolekcje odpowiedzialnych za grupę Nowa Jerozolima z Krakowa, z kościoła oo. Augustianów, pw. św. Katarzyny, której opiekunem był wówczas ks. proboszcz Jan Biernat. W spotkaniach modlitewnych uczestniczyli również ludzie z Tułowic. Na jednym ze spotkań zostaje przekazane proroctwo dla Tułowic. Są to słowa z księgi Izajasza 27, 2-5: Pieśń o winnicy Pańskiej. W maju 1993 odbywa się pierwsze spotkanie w Tułowicach. Pierwsze spotkania były o charakterze biblijnym. Jednocześnie jest rozeznawany charyzmat i charakter grupy. Opiekunem zostaje ks. Jerzy Mądry. Wybrany został również odpowiedzialny ze strony świeckiej. W lipcu tegoż roku, dzięki osobistym kontaktom o. Jana z Krakowa ze Wspólnotą Błogosławieństw z Niemiec, 9 osób z księdzem Mądrym z Tułowic wyjeżdża na międzynarodowe Spotkanie Katolickich Rodzin Odnowy w Duch Świętym do Paray-le Monial we Francji. Wspólnota z Wirtzburga sponsoruje cały pobyt na rekolekcjach. Po doświadczeniach rekolekcyjnych uczestnicy wracają z głębokim przekonaniem co do przyszłości grupy modlitewnej. Po odejściu ks. Mądrego nowym opiekunem zostaje ks. Norbert Kokott. Coraz więcej ludzie zaczyna przychodzić na spotkania modlitewne, a przede wszystkim młodzież. Wyłaniają się także animatorzy, którzy spotykają się regularnie z ks. opiekunem. Animatorzy mają również swoje dni skupienia, na których posługują kapłani. Spotkania mają charakter formacji duchowej i teologicznej. Ustala się plan pracy i nauczań. W tym czasie odbywają się również pierwsze Rekolekcje Ewangelizacyjne Odnowy dla całej grupy. W poprowadzeniu tych rekolekcji i w końcowych modlitwach o wylanie darów Ducha Świętego (tzw. Chrzest w Duchu Św.) pomaga Wspólnota Miriam wspólnie z ojcami werbistami i rektorem o. Janem Ochlińskim, który był jednocześnie pierwszym moderatorem diecezjalnym Odnowy z ramienia biskupa opolskiego. W 1995 roku ks. Waldemar Chudala obejmuje opieką kapłańską grupę. Wtedy to grupa, poprzez głosowanie, przyjmuje nazwę Winnica (Iz 27,2-5, wcześniejsze proroctwo). Przybywa ludzi, a z grupy młodzieży powstaje zespół muzyczny Radość doskonała, która zdobywa zaszczytne miejsca w różnego rodzaju konkursach piosenki religijnej, jak również uświetnia swoimi występami różne uroczystości. Cała grupa rozeznaje tez swój charyzmat. Jest nim Adoracja Przenajświętszego Sakramentu oraz modlitwa wstawiennicza. Grupa liczy dziś około 25 osób. Posługujemy modlitwą wstawienniczą w trzeci poniedziałek każdego miesiąca (godz. 18:45), podczas spotkania grupy w kościele św. Rocha w Tułowicach. W każdy drugi poniedziałek miesiąca mamy Mszę świętą wspólnotową i raz w miesiącu spotykamy się w salce. Spotkania odbywają się w poniedziałki o godz. 18:45 w kościele św. Rocha w Tułowicach. Podczas spotkania adorujemy Najświętszy Sakrament w ciszy przez kilka minut.

zachód słońca