pneumatofora

Katolicka

Odnowa w Duchu Świętym

diecezji opolskiej

POWOŁANIE

Duch Święty poruszył serce ks. Piotra Jędrasa, aby wyjść z Ewangelią do młodych ludzi i odnaleźć ich w miejskich pubach i na osiedlowych ławkach. Dowiadując się, że w Kluczborku są ludzie, którzy w poprzednich latach mieli doświadczenie chrztu w Duchu Świętym, zaprosił do współpracy Annę i Jacka Nakoniecznych aby razem poprowadzili dla zebranej młodzieży „Kurs FILIP”, który odbył się w lutym 2010 roku w Domu Rekolekcyjnym Braci Kapucynów w Wołczynie. W niedługim czasie młodzież uczestnicząca w Kursie Filip zaprosiła swoich rodziców aby przeżyli ten Kurs, który został zorganizowany w maju 2010 roku w Klasztorze Sióstr św. Józefa w Kluczborku. Tak zawiązała się wspólnota, która miała po kursie wspólne doświadczenie spotkania żywego Boga, Jego miłości, uzdrowienia. Bóg dał nam pragnienie wspólnej modlitwy. Powołał nas też do dzielenia się tym doświadczeniem z innymi poprzez różne spotkania, rekolekcje, kursy, Wieczory Uwielbienia, na których doświadczaliśmy Jego działania. Z czasem odkryliśmy, że Bóg daje nam imię „EFFATHA” (Mk 7:34). Powołał też i rozwinął wśród nas między innymi diakonię muzyczną, diakonię modlitwy wstawienniczej, poprzez które odkrywamy, że Bóg powołał nas byśmy:

  • Uwielbiali Tego, który jest naszym Panem i przez to, otwierali ludzkie serca na Jego miłość.
  • Wspólnie trwali w modlitwie jedni za drugich.
  • Bezinteresownie służyli drugiemu człowiekowi.
  • Miłowali się i budowali więzy jedności.
  • Poprzez styl życia (uwielbienie) zmieniali otoczenie wokół siebie.
  • Postępowaniem w codziennym życiu dawali świadectwo wiary.

TOŻSAMOŚĆ

Jesteśmy Katolicką Wspólnotą Modlitewną, skupiającą osoby w różnym wieku i różnych stanów, będącą integralną częścią parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Kluczborku. Nasza Wspólnota skupia w swoim kręgu osoby z różnych parafii, miast i wiosek. Jesteśmy częścią Międzynarodowego Ruchu Katolickiej Odnowy w Duchu Świętym. Pozostajemy w łączności z koordynacją diecezjalną oraz ogólnopolską Katolickiej Odnowy w Duchu Świętym. Bóg nadał nam szczególne Imię Wspólnoty: EFFATHA, które swe źródło bierze z Mk 7,34. To Imię uświadamia nam nasze powołanie do zaangażowania w dzieła, które otwierają serca ludzi na Bożą obecność i miłość. Główną posługą jest uwielbienie, które zarazem jest okazją do głoszenia Ewangelii i prowadzenia ludzi do doświadczenia Bożej Miłości i uzdrowienia, które dokonuje się również w modlitwie wstawienniczej oraz modlitwie uwolnienia w oparciu o model pięciu kluczy. Styl życia, którym jest uwielbienie sprawia, że nie pozostajemy obojętni na potrzeby drugiego człowieka i staramy się objąć go troską i braterską miłością.

WARTOŚCI

Pojawiają się pytania:

- dlaczego spotykamy się jako Wspólnota?

- co jest dla nas ważne we Wspólnocie?

- na czym nam zależy?

odkryliśmy wspólne wartości, którymi chcemy żyć.

Słowo Boże i nauka Kościoła Katolickiego

To wartość podstawowa. Życie Słowem Bożym sprawia, że nasz osobisty fundament staje się mocny. Codzienne „karmienie” się Słowem Pana daje poczucie trwania w pełni. Codzienne Słowo odczytujemy w oparciu o naukę Kościoła Katolickiego trwając w jedności z jego nauką i jego Pasterzami.

Modlitwa osobista

Budowanie więzi z Jezusem nie ma racji bytu gdy się z Nim osobiście nie jednoczymy w modlitwie. To ważny czas spotkania ze Stwórcą, z Oblubieńcem. Pielęgnowanie tego czasu buduje nasze wnętrze.

Modlitwa Wspólnotowa – Uwielbienie

Trwanie w osobistej więzi z Jezusem sprawia, że jako Wspólnota kiedy się gromadzimy nadrzędnym celem jest Uwielbienie Tego, który nas gromadzi – Jezusa Chrystusa naszego Pana i Zbawiciela. Oddawanie Bogu chwały sprowadza do nas Boże Królestwo i Jego świętą obecność, w której chcemy trwać.

Relacje

Jako Wspólnota pragniemy by nasze relacje były oparte o Przykazanie Miłości. Pragniemy aby inni patrząc na nas mówili: „…patrzcie jak oni się miłują…”.

Troska

Poruszeni Słowem: „…Weselcie się z tymi, którzy się weselą, płaczcie z tymi, którzy płaczą…” Rz 12,15 chcemy widzieć potrzeby innych i zatroszczyć się o nich. Być wrażliwym na potrzeby drugiego człowieka.

MISJA

Naszą misją jestporuszać serca ludzi uwielbieniem Boga i prowadzić ich do otwartości na Boże Słowo, i życia nim na co dzień. Budować relacje w oparciu o Przykazanie Miłości, jednocześnie nie być obojętnym na potrzeby drugiego człowieka.

ZAPROSZENIE:

I piątek miesiąca 19:30 Msza Wspólnotowa
Pozostałe piątki 19:00 – spotkania modlitewne
Zapraszamy również do udziału w Wieczorach Uwielbienia szczegóły zawsze na plakatach i stronie www.nspjkluczbork.pl oraz na fanpage’u Wspólnoty : https://www.facebook.com/effathakluczbork
Służymy modlitwą wstawienniczą oraz modlitwą uwolnienia. Jeżeli chcesz aby się za Ciebie pomodlić skontaktuj się z nami: +48 604-275-219 (Jacek)

zachód słońca