pneumatofora

Katolicka

Odnowa w Duchu Świętym

diecezji opolskiej

Wspólnota zawiązała się jakiś czas temu przy Parafii Rzymskokatolickiej pw. Bożego Ciała w Oleśnie. Jest grupą, do której należą ludzie w różnym wieku i o różnych zainteresowaniach, ale łączy ich jedno: chęć umocnienia wiary oraz pragnienie nawiązania osobistej relacji z Bogiem. Początek dały spotkania o charakterze oazowym z ks. Sebastianem Krzyżanowskim. Potem „krokiem milowym' w rozwoju wspólnoty okazały się rekolekcje ewangelizacyjne pn. „Zacznij od nowa', prowadzone przez ks. Eugeniusza Plocha oraz świeckich animatorów Katolickiej Odnowy w Duchu Świętym diecezji opolskiej. Od tego momentu, czyli od października 2011 r. datujemy początek Wspólnoty. Obecnie grupa liczy ok. 30 osób. Ma cztery 3-osobowe zespoły animatorów, które przygotowują poszczególne spotkania, 4-osobową diakonię muzyczną i 4-osobową diakonię modlitwy wstawienniczej. Duchownym opiekunem Wspólnoty jest ks. Michał Sośnik, posługujący w Parafii pw. Bożego Ciała w Oleśnie jako wikariusz od roku 2022, a świeckim liderem grupy jest Ewa Warzecha.

zachód słońca