pneumatofora

Katolicka

Odnowa w Duchu Świętym

diecezji opolskiej

Grupa modlitewna Odnowy w Duchu Świętym MIRIAM swój początek miała we wspólnocie, która spotykała się przy nyskiej Katedrze, w tzw. grupie młodzieżowej.
Przez jakiś czas, ta mała wspólnota pod przewodnictwem najpierw W. Kowalskiego, a następnie Kazimierza Darowskiego skupiała głównie młodzież
i powiększała się do kilkudziesięciu osób, tak, że w salce w której się spotykała było coraz ciaśniej.
Pod koniec 1992 roku zrodził się pomysł, aby wspólnota przeniosła się do Parafii Matki Bożej Bolesnej.
Pierwsze spotkanie w obszernej salce w tej parafii odbyło się w połowie grudnia 1992r.
Od ponad 28 lat kroczymy wspólną drogą dzieci Boga, będąc darem dla siebie nawzajem i dla wszystkich do których posyła nas Pan.
Abyśmy nadal szli i owoc przynosili - prosimy Cię Duchu Święty!


Posługa wspólnoty:
Wspólnota MIRIAM rozwija się, stale powiększając grono animatorów, prowadząc Seminarium Odnowy Wiary,
organizuje czuwania i rekolekcje, adorując Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie oraz posługuje modlitwą wstawienniczą i modlitwą uwolnienia wg N.Lozano.

Spotykamy się w czwartki o godz. 19.00 w sali Św. Krzyża w parafii Matki Bożej Bolesnej.

zachód słońca