pneumatofora

Katolicka

Odnowa w Duchu Świętym

diecezji opolskiej

Nasza wspólnota dobiega prawie 40 lat. Spotykamy się w salkach parafialnych i w dolnym kościele w tzw. „Wieczerniku”. Spotkania są w każdą środę. W pierwszym tygodniu miesiąca przeżywamy wspólnie Eucharystię. W drugim tygodniu spotkanie ma charakter modlitewny, a nasz ksiądz opiekun wygłasza konferencję w cyklu tematycznym wyznaczonym na dany rok formacyjny. Tydzień kolejny to grupy dzielenia, a po nich agapa. Miesiąc kończymy spotkaniem modlitewnym połączonym z konferencją dotyczącą duchowości charyzmatycznej. Na naszych spotkaniach gromadzi się ok. 35 osób. Warto wspomnieć, że przy naszej wspólnocie posługujemy modlitwą wstawienniczą oraz modlitwą uwolnienia.

zachód słońca