pneumatofora

Katolicka

Odnowa w Duchu Świętym

diecezji opolskiej

Szkoła Animatora

DIECEZJALNA SZKOŁA ANIMATORA

„Jeden drugiego brzemiona noście i tak wypełnicie prawo Chrystusowe” Ga 6, 2

Wprowadzenie

Diecezjalna Szkoła Animatora (DSA) powstaje w środowisku Katolickiej Odnowy w Duchu Świętym diecezji opolskiej, a więc zasadniczo przeznaczona jest dla formacji animatorów grup i wspólnot Odnowy zrzeszonych w koordynacji opolskiej. Z uwagi jednak na uniwersalny zakres tematyczny szkoły, jest ona otwarta także na formację do posługi w innych wspólnotach szeroko rozumianego nurtu charyzmatycznego.

Do szkoły może się zgłosić każdy chętny kandydat na animatora lub animator będący już w posłudze, który rozezna u siebie taką potrzebę. Uwaga!!! Osoby zainteresowane uczestnictwem w szkole zapisują się na pierwszym spotkaniu.

Od zgłoszonych osób wymagany jest następujący poziom przygotowania ogólnego:

 • Podstawowa formacja chrześcijańska, a więc znajomość prawd wiary oraz doświadczenie życia tą wiarą w relacji z Jezusem Chrystusem w Jego Kościele.
 • Otwartość na innych ludzi, która – poprzez postawę pełnego szacunku słuchania innych oraz szczerego dzielenia się z nimi swoim własnym doświadczeniem – daje szansę na wzajemne ubogacanie się i rozwój.
 • Wewnętrzne przekonanie o tym, że Bóg zaprasza mnie do podjęcia animatorskiej służby dla innych ludzi.

Celem DSA jest przygotowanie zgłoszonych osób do bardziej świadomego przeżywania swojej relacji z Jezusem Chrystusem, a poprzez to do właściwego rozeznawania swej misji w Kościele i kształtowania postawy aktywnego podjęcia tej misji w trosce o siebie oraz innych.

DSA przewidziana jest jako twór dynamiczny, a więc oprócz przekazu podstawowych treści teoretycznych, będzie stymulowana zajęciami warsztatowymi, których przebieg w dużej mierze uzależniony będzie od poziomu przygotowania i zaangażowania uczestników szkoły. W planie zajęć przewidziane są również pewne zadania do indywidualnego lub wspólnotowego wykonania pomiędzy kolejnymi zjazdami.

Szkoła nie kończy się żadnym formalnym dyplomem czy certyfikatem. Lepsza jakość posługi i większa satysfakcja z bycia animatorem niech będzie wystarczającą motywację dla podjęcia trudu formacyjnego, bo przecież „słudzy nieużyteczni jesteśmy; wykonaliśmy to, co powinniśmy wykonać” (Łk 17, 10).

Założenia organizacyjne

Diecezjalna Szkoła Animatora zaprojektowana jest na okres 2 lat i składa się z 10 zjazdów, po 5 na każdy rok formacyjny. Pierwszy zjazd przewidziany jest dla wszystkich potencjalnych uczestników (wszystkich obecnych animatorów!) i pozwoli wyłonić docelową grupę odbiorców DSA, którzy będą uczestniczyć w szkole do końca.

Spotkania będą się odbywać w dwóch ośrodkach diecezjalnych:

1) Duszpasterstwo Akademickie Resurrexit (DAR), ul. Drzymały 1c, 45-342 Opole

2) Dom Miłosierdzia (DM), ul. Rynek 38, 48-385 Otmuchów

Przyjmuje się następujący ramowy plan kolejnych zjazdów:

10:00 Modlitwa do Ducha Świętego

10:30 Wykład tematyczny

11:30 Adoracja Najświętszego Sakramentu

12:00 Eucharystia z homilią

13:00 Przerwa (kawa/herbata, kanapki/ciasto)

13:30 Warsztat tematyczny

15:00 Koronka do Bożego Miłosierdzia

15:15 Panel dyskusyjny (1 i 10 spotkanie)

Zasadniczo udział w szkole nie wiąże się z żadną opłatą. Od uczestników będzie jedynie zbierana kolekta podczas Mszy świętej, która przewidziana jest na pokrycie kosztów obsługi miejsca, na niezbędne materiały formacyjne oraz ewentualną ofiarę dla zaproszonych gości. Ponadto uczestnicy przywożą dla siebie kanapki i ewentualnie jakieś słodycze do kawy.

Tematyka spotkań

Na etapie projektowym DSA przyjęto następujący układ tematyczny, przy czym organizatorzy zastrzegają sobie prawo do korekty tego układu w miarę zgłaszanych przez uczestników potrzeb (panel dyskusyjny!):

 1. Kim jest animator?
  1. Wykład: Animator idealny – misja, sylwetka, wyzwania i rozwój.
  2. Warsztat: Ankieta na start: „Ja w posłudze?” + samoocena
  3. Panel dyskusyjny: Czy szkoła animatora jest mi potrzebna?
 2. Znam siebie.
  1. Wykład: Moje wnętrze, osobowość, charakter, uczucia i dojrzałość.
  2. Warsztat: Ja w relacjach osobowych – sztuka komunikacji.
 3. Doświadczam Boga.
  1. Wykład: Ja wobec kerygmatu. Prawa życia duchowego.
  2. Warsztat: Głoszenie kerygmatu i dawanie świadectwa.
 4. Słyszę Boga.
  1. Wykład: Pismo Święte drogowskazem mojego życia.
  2. Warsztat: Przygotowanie i poprowadzenie grupy dzielenia.
 5. Rozmawiam z Bogiem.
  1. Wykład: Typy, formy, metody modlitwy osobistej i wspólnotowej.
  2. Warsztat: Modlitwa uwielbienia. Modlitwa wstawiennicza.
 6. Trwam w Bogu.
  1. Wykład: Żyję sakramentami i nauczaniem Kościoła.
  2. Warsztat: Zaangażowanie w liturgię – czytanie, psalm, modlitwa wiernych…
 7. Współpracuję z Bogiem.
  1. Wykład: Charyzmaty i posługi. Sztuka rozeznawania, przyjęcia i rozwoju darów duchowych.
  2. Warsztat: Mój charyzmat? – próba rozeznania Bożej woli.
 8. Jestem odpowiedzialny przed Bogiem.
  1. Wykład: Walka o siebie siłą wspólnoty – problem walki duchowej.
  2. Warsztat: Widzieć, rozumieć i działać – współpraca z liderem.
 9. Otwieram na Boga.
  1. Wykład: Istota Ewangelizacji w dzisiejszym świecie.
  2. Warsztat: Ewangelizacja bezpośrednia – okazja, która jest szansą.
 10. Jestem posłany przez Boga.
  1. Wykład: Czynić uczniów – misja ewangelizatora.
  2. Warsztat: Ankieta na koniec: „Ja w posłudze?” + samoocena
  3. Panel dyskusyjny: Szkoła animatora – plusy i minusy.

Terminarz spotkań na rok 2019/2020

W ramach pierwszego roku formacyjnego DSA przewidziano następujące terminy i miejsca zjazdów:

 1. 26.10.2019 – Spotkanie 1: DAR Opole (Tu się zapisujemy!!!)
 2. 23.11.2019 – Spotkanie 2: DM Otmuchów
 3. 25.01.2020 – Spotkanie 3: DAR Opole
 4. 29.02.2020 – Spotkanie 4: DM Otmuchów
 5. 28.03.2020 – Spotkanie 5: DAR Opole (spotkanie odwołane z powodu pandemii - odbędzie się zdalnie w innym terminie)
zachód słońca