pneumatofora

Katolicka

Odnowa w Duchu Świętym

diecezji opolskiej

Wspólnota Evangelii Gaudium powstała w listopadzie 2012 r. po rekolekcjach parafialnych prowadzonych przez ks. Eugeniusza Plocha. Spotkania odbywają się raz w tygodniu, obecnie od września 2019 r. w czwartki po Mszy św. wieczornej o godz. 19:00. Raz w miesiącu mamy Mszę św. wspólnotową, adorację Najświętszego Sakramentu, Agape w salce parafialnej i spotkanie modlitewne - uwielbienie, gdzie w centrum jest rozważanie Słowa Bożego i dzielenie się nim w codziennym życiu.

zachód słońca